ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ ยาของผุ้ป่วยที่เป็นโรค Angina pectoris-Unstable angina
จุดประสงค์การถามเพื่อการศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร/นศ.ด้านสาธารณสุข ประเภทคำถามการเลือกใช้ยา/ประสิทธิภาพการรักษา/ข้อบ่งใช้ (Drug Choice/ Efficacy/Indication)
รายละเอียด ผู้ป่วยที่เป็นโรค Angina pectoris-Unstable angina นิยมใช้ยาแบบไหนรักษาคะ
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : vachrapon

วันที่ 06/09/55 13.41 น.
จังหวัด : ตรัง
อาชีพ : นักศึกษา
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 61.19.71.226:192.168.0.254
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Angina pectoris คือการเจ็บหน้าอกบริเวณใต้กระดูก sternum โดยเฉียบพลัน อาจปวดร้าวไปที่คอ ขากรรไกร หรือต้นแขนซ้าย เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือด (หรือออกซิเจน) ไม่เพียงพอ (myocardial ischemia) เนื่องจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary artery) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากไขมันอุดตันในหลอดเลือด (atherosclerosis)

Angina แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

- classic หรือ stable angina หรือ chronic coronary artery disease มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเมื่อออกกำลัง (exertional angina) เชื่อว่าเกิดจากการอุดตันเพียงบางส่วนของหลอดเลือดแดงโคโรนารีโดยไขมันอุดเกาะ (atheromatous lesion) ที่ชั้น intima ของผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจน lumen ของหลอดเลือดแคบลง ซึ่งพบบ่อยที่สุด (ประมาณ 90%) ใน stable angina แต่ยังไม่มี plaque rupture

- unstable angina จัดเป็น acute coronary syndrome ชนิดหนึ่ง มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่เกิดแม้ขณะพัก หรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกถี่ขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้น ระดับ cardiac enzymes ในเลือดไม่เพิ่ม แต่ 10-20% ของผู้ป่วย unstable angina จะดำเนินไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction, MI) ต่อไป กลไกเกี่ยวข้องกับการแตกของผนังหลอดเลือดที่อุดตัน (plaque rupture) แล้วกระตุ้นเกล็ดเลือดให้มาเกาะกลุ่มและเกิดลิ่มเลือด (thrombus formation) ทำให้ lumen ของหลอดเลือดยิ่งแคบลง (ยังไม่อุดตัน 100%)

-Prinzmetal’s หรือ variant angina คือการเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดโคโรนารีบีบเกร็ง ผcoronary vasospasm) โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การหดเกร็งที่ถูกชักนำโดยความเครียด หรือยาต่าง ๆ เช่น cocaine, ergot และ beta blocker เป็นต้น

แนวทางการรักษา angina คือ

- เพิ่มออกซิเจนให้กล้ามเนื้อหัวใจ โดยให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย
- ลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ (โดยการลด Preload, afterload ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และลดความตึงของผนังหัวใจ หรือ wall tension)

ยาที่ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีดังนี้

1. ยากลุ่ม Nitrates เช่น nitroglycerin, isosorbide dinitrate และ amyl nitrate ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดดำ (venodilation) ทำให้ลด preload และลดการทำงานของหัวใจ (แต่ถ้าให้ dose สูง จะขยายหลอดแดง arterioles ด้วย ทำให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดและเกิดความดันเลือดต่ำ)

การใช้ยา เมื่อเกิดการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน (acute angina attack) ใช้ nitroglycerin อมใต้ลิ้น เพราะออกฤทธิ์เร็ว (เป็นวินาทีถึงนาที) อีกรูปแบบที่นิยมคือแปะผิวหนัง (transdermal patch) ในกรณีป้องกันการเจ็บหน้าอกซ้ำ ใช้ nitroglycerin ชนิดกินหรือแปะผิวหนัง เมื่อให้ยาไประยะหนึ่งจะเกิดการดื้อยา (tolerance) จึงต้องเว้นระยะช่วงหนึ่ง

2. Calcium channel blocker ตัวที่นิยมคือ nifedipine, verapamil, diltiazem ซึ่งออกฤทธิ์ปิดกั้น L-type Ca2+ channel ทำให้ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือด และลดแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

3. Beta blockers เช่น atenolol, timolol, metoprolol ซึ่งมีความจำเพาะต่อหัวใจ ช่วยลดการทำงานของหัวใจ (ลดอัตราการเต้น ลดแรงบีบตัว และลดความดันเลือด) ทำให้หัวใจต้องการออกซิเจนน้อยลง (ยานี้มีประโยชน์ใน classic angina และลดอัตราการตายในผู้ป่วย MI)

4. ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet) เช่น aspirin, clopidogrel สำหรับ unstable angina หรือ NSTEMI (Non-ST elevation myocardial infarction) แนะนำยาต้านเกร็ดเลือดและ anticoagulant เช่น heparin แต่ไม่ใช้ thrombolytic drug เพราะไม่จำเป็น เนื่องจากเกิดการอุดตันเพียงบางส่วน แต่การรักษา STEMI ต้องเพิ่มยาสลายลิ่มเลือด (thrombolytic drug) ร่วมด้วย เพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตันให้มีเลือดไหลได้ในเวลารวดเร็ว (ยาสลายลิ่มเลือดที่มักใช้กรณีนี้คือ streptokinase)

5. นอกจากนี้แล้วยังมียาอื่น ๆ อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
-ณัฐวุธ สิบหมู่, สุภีนันท์ อัญเชิญ. เภสัชวิทยาของยาในระบบหัวใจ หลอดเลือด และไตผสมผสาน ใน เภสัชวิทยา เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
โดย : admin
วันที่ 07/09/55 19.53 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
โปรดประเมินผลการให้บริการตอบคำถามด้านยาของ web pharmyaring ด้วยครับ ด้วยการ คลิ๊กไปที่ ข้อความ "กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ" ใต้ข้อคำถามของท่านครับ


ขอบคุณครับ
โดย : admin
วันที่ 09/09/55 10.15 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง