ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ Amoxycillin (250) 2*2 pc สามารถให้ได้หรือไม่ เนื่องจาก Amoxy เป็น time dependent
จุดประสงค์การถามเพื่อการรักษาพยาบาล/ดูแลผุ้ป่วย ประเภทคำถามขนาด/การเตรียม/การบริหารยา (Dosing/Preparation Guide/Administration)
รายละเอียด
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : admin

วันที่ 01/07/55 21.53 น.
จังหวัด : ปัตตานี
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 122.154.33.194:192.168.1.139
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Amoxicillin 250 mg 2x2 คงไม่ต่างอะไรกับ Amoxicillin 500 mg 1x2 ขึ้นกับว่าเด็กจะสามารถรับประทานแบบไหนสะดวกกว่ากัน

ยา Amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม ß-lactam antibiotic มี spectrum การออกฤทธิ์ปานกลาง ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

เชื้อแกรมบวกที่ไวต่อยานี้ได้แก่ : Streptococcus spp., penicillin-susceptible Streptococcus pneumoniae, non ß -lactamase-producing Staphylococcus spp., and Enterococcus faecalis.

เชื้อแกรมลบที่ไวต่อยานี้ได้แก่ : Non-ß -lactamase producing strains of the following bacteria: Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis and Salmonella spp.

และเชื้อที่ดื้อต่อยานี้ได้แก่ : Penicillinase-producing organisms, particularly penicillinase-producing Staphylococcus spp. Penicillinase-producing N. gonorrhoeae and H. influenzae are also resistant. ทุกสายพันธุ์ของเชื้อ Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., indole-positive Proteus spp., Serratia marcescens, and Citrobacter spp. are resistant. ปัจจุบันพบอุบัติการณ์การดื้อยา Amoxiciiln ของเชื้อ ß -lactamase-producing resistant organisms, including E. coli, เพิ่มขึ้น (1)

ในทางเภสัชจลศาสตร์และเภสัชวิทยา ยา Amoxicillin มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็น Time dependent (หมายถึง เมื่อให้ยาในขนาดสูงความเข้มข้นของยาในเลือดจะสูงขึ้น ซึ่งกว่าระดับยาในเลือดจะตกลงมาต่ำกว่าระดับที่จะรักษาได้มันก็จะช้าไปอีก เป็นการยืดระยะเวลาที่ยาอยู่ในเลือดทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้นานขึ้น แต่ต้องมีความเข้มข้นของยาในเลือดที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ ขณะเดียวกัน) คุณสมบัติ Time dependent นั้นก็คือถ้าต้องการให้ระดับยาอยู่เหนือ MIC (minimal inhibitory concentration = ความเข้มข้นต่ำสุดของยาในเลือดที่สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้) จะต้องบริหารยาให้ช่วงเวลา (Interval) สั้นๆ ในกรณี Amoxicillin ทั่วไปจะบริหารยาทุก 8 ชั่วโมงจึงจะเหมาะสม (ช่วงระยะเวลาที่ระดับยาในเลือดอยู่สูงกว่า MIC ของเชื้อ (ปกติถือที่ 4 x MIC) ยิ่งยาวเท่าไรจะยิ่งดี พารามิเตอร์นี้เรียกว่า T>MIC และมีความสำคัญมากกว่าระดับยาในเลือดสูงสุด (peak level)

2. Post antibiotic effect (PAE) ต่อเชื้อกรัมบวก (มีการศึกษาทดลองพบว่า การเพิ่มความเข้มข้นของยา Amoxicillin จะทำให้ยามี post antibiotic effect (PAE) ต่อเชื้อกรัมบวกบางชนิด) คุณสมบัติ Post antibiotic effect (PAE) ปกติจะพบในยาที่มีสมบัติ Concentration-dependent เช่น ยาในกลุ่ม Aminoglycosides ;AMGs (พวก Gentamycin เป็นต้น) และ Quinolone (พวก Norfloxacin, Ofloxacin เป็นต้น) ซึ่งสามารถให้ยาในขนาดสูง ๆ ได้และให้วันละครั้งเท่านั้น ยา Amoxicillin มี PAE ต่อเชื้อกรัมบวกบางตัวดังนั้นก็สามารถให้ในขนาดสูง เช่น 1 กรัมต่อครั้งได้โดยให้วันละ 2 ครั้งก็พอ แต่จำกัดเฉพาะเชื้อแกรมบวกบางชนิดเท่านั้น (ต้องระวังอย่างยิ่ง!!!)

จากคุณสมบัติข้างต้น จะเห็นว่า การให้ยา Amoxicillin ที่ดีที่สุดควรให้ยาทุก 8 ชั่วโมง (ยานี้ต้องให้แบบ Around-the-Clock จะดีที่สุด หมายถึง ต้องให้ตามเข็มนาฬิกา ไม่ควรให้ 1x3 แต่ควรให้ q8hr คือให้ยา 08.00-16.00-24.00 น. หรือ 06.00-14.00-22.00 น. จะดีกว่าการให้แบบ 08.00-12.00-16.00น.) (2)

ขนาดยา Amoxicillin เป็นดังนี้

เด็ก : 20-50 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง (บางรายอาจต้องการ high dose Amoxicillin เช่น กรณีหูอักเสบ (AOM) จากเชื้อ S. pneumoniae ที่ดื้อต่อยา อาจต้องการ Amoxicillin ต่อ dose สูงถึง 80-90 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง (2))

ผู้ใหญ่ : 250-500 mg ทุก 8 ชั่วโมง หรือ 500-875 mg วันละ 2 ครั้ง (ขนาดสูงสุด ไม่เกิน 2-3 กรัม/วัน)

อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย (4, 5) จาก เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ ม.สงขลานครินทร์ ได้เขียนข้อเสนอแนะว่า ยา Amoxicillin สามารถให้แบบ bid ได้ ซึ่งในสหรัฐ ฯ ใช้มาได้หลายปีแล้ว สามารถหาอ่านในตำรายาต่างประเทศ เช่น Drug Facts and comparisons, AHFS, PDR หรือ USP DI เป็นต้น แต่ไม่ทุกกรณีที่ใช้ 2x2 นะครับ ต้องขึ้นกับบริเวณที่ติดเชื้อ และความรุนแรงของการติดเชื้อด้วยดังต่อไปนี้

1. ติดเชื้อที่หู/คอ/จมูก ติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง หรือติดเชื้อที่อวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ กรณีไม่รุนแรง (Mild/Moderate) รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง กรณีรุนแรง (SEVERE) รับประทานครั้งละ 875 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

2. ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Mild/Moderate หรือ SEVERE) รับประทานครั้งละ 875 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

3. โรคกระเพาะที่เกิดซ้ำๆ (DUODENAL ULCER RECURRENCE) เนื่องจากเชื้อ Helicobacter pylori รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 14 วัน (ใช้ร่วมกับ clarithromycin และ lansoprazole)

ในแง่ของ microbiologist (นักจุลชีววิทยา) ต้องไปพิจารณาเรื่อง MIC ของยาต่อเชื้อด้วย เชื้อบางตัว MIC ต่ำ บางตัว MIC สูง ดังนั้นตัวที่ MIC สูง เช่น H.influenzae หรือเชื้อ gram -ve enteric ก็ต้องระวังกันหน่อยใช้แบบปกติดีกว่า ส่วนตัวที่ MIC ต่ำ เช่น Streptococcus spp.จะใช้แบบเก่า (tid) หรือแบบใหม่ (bid) คงไม่มีปัญหา5


ตำรา/เอกสารอ้างอิง :
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Amoxicillin
2. Lacy, FC et al. Drug Information Handbook, 9th edition, 2001-2002
3. http://www.rxlist.com/cgi/generic/amox_ids.htm
4. Hoffmann R, Kaemmerer W & Editorial Staff: Amoxicillin (Drug Evaluations). In: Hutchison TA, Shahan DR & Anderson ML (Eds): DRUGDEX(R) System. MICROMEDEX, Inc., Englewood, Colorado (Edition expires 12/2000). (อ้างอิงต่อจาก อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย)
5. http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=500&gid=1
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 01/07/55 เวลา 22.26 น.
โดย : admin
วันที่ 01/07/55 22.18 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ได้จัดพิมพ์คำตอบในรูป pdf file ด้วย คลิ๊กที่ file แนบ

Download ไฟล์แนบ

โดย : admin
วันที่ 01/07/55 22.26 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง