ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ ผู้ป่วยนัดฉีด dT เข็ม 2 วันที่ 17/2/xx แต่ผู้ป่วยมาวันที่ 27/2/xx ไม่ทราบว่ายังสามารถฉีดต่อได้หรือไม่ ต้องเริ่มต้นนับใหม่หรือไม่
จุดประสงค์การถามเพื่อการรักษาพยาบาล/ดูแลผุ้ป่วย ประเภทคำถามขนาด/การเตรียม/การบริหารยา (Dosing/Preparation Guide/Administration)
รายละเอียด
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : admin

วันที่ 23/08/52 11.15 น.
จังหวัด : ปัตตานี
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 222.123.40.142
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับใหม่ โดย : admin
วันที่ 23/08/52 11.15 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก มีอยู่ 2 ชนิด คือ
1.วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (DT) 0.5 มล. ประกอบด้วย
purified diphtheria toxoid ในปริมาณ 30 Lf
purified tetanus toxoid ในปริมาณ 6 Lf
2.วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ (adult type หรือ dT) ประกอบด้วย
purified diphtheria toxoid ในปริมาณ 2 Lf
purified tetanus toxoid ในปริมาณ 6 Lf

ขนาดบรรจุ
ขนาดใหญ่ขวดละ 5 มล. ขนาดใช้แต่ละครั้ง 0.5 มล.

ขนาดและวิธีใช้

วัคซีนทั้งสองชนิดก่อนใช้ต้องเขย่าขวดจนตะกอนกระจายทั่วกันดีเสียก่อน
1. วัคซีนร่วมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (DT)
วัคซีนชนิดนี้ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่การให้วัคซีนไอกรน อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เช่น เด็กที่มีโรคทางสมอง หรือมีประวัติเคยชักหลังได้รับวัคซีน DTP สำหรับขนาดของวัคซีนและวิธีใช้ มีดังนี้

การฉีดวัคซีนชุดแรก (primary immunization)
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DTP) มาก่อนเลย ให้ฉีด DT ครั้งละ 0.5 มล. เข้าในกล้ามเนื้อต้นแขน รวม 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2 เดือน (บางตำราระบุเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์, บางเล่มระบุเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรกไม่น้อยกว่า 1 เดือน) หลังจากนั้นให้ฉีดเข็มที่ 3 ขนาดเดียวกัน 6 ถึง 12 เดือน หลังจากฉีดเข็มที่ 2

นับเป็น 0, 2, 8

การฉีดวัคซีนกระตุ้น (reinforcing or booster dose)
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DTP) มาโดยครบชุดแล้ว ให้ฉีด DT 0.5 มล. เข้าในกล้ามเนื้อต้นแขนเพียงครั้งเดียว

2. วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ (adult type หรือ dT) วัคซีนชนิดนี้ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและวิธีใช้เหมือนกันกับชนิด DT ในข้อ 1.1 และ 1.2 ทุกประการ

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ (dT) นี้ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

กรณีที่ผู้ป่วยไม่มาตามนัด โดยเลยกำหนดนัดไป 1 สัปดาห์ ท่านสามารถฉีดต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นนับใหม่ ตามหลักการทั่วไปของการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ผู้ป่วยได้รับวัคซีนทันที ไม่ว่าจะเว้นช่วงห่างเกินกำหนดไปนานเท่าใดก็ตาม การให้วัคซีนห่างมากไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงก่อนฉีดเข็มต่อไป ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคในระหว่างนั้น แต่เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ในขณะที่ถ้าระยะห่างน้อยเกินไป จะทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี ระยะห่างที่สั้นที่สุดของวัคซีน dT ระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน (สั้นที่สุดคือ 4 สัปดาห์) ขณะที่เข็มที่ 2 กับเข็มที่ 3 ห่างกันอย่างน้อย 5 เดือน ไม่ควรให้เร็วกว่าระยะที่สั้นที่สุด ส่วนระยะที่ยาวที่สุดไม่มีกำหนด เพราะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเสมอ ดังนั้นการที่ผู้ป่วยไม่มาฉีดตามนัด โดยมาเลยกำหนดฉีด 1 สัปดาห์ จึงไม่มีปัญหา ให้ฉีดต่อไปได้ตามปกติ และไม่ต้องเริ่มต้นนับใหม่

หมายเหตุ : โปรดอย่าสับสนกับ PCEC ที่ 3 เข็มแรกต้องเป๊ะ ๆ (ไม่ตรง 1-2 วันถือว่ายอมรับได้) เพราะ 3 เข็มแรก หรือ 0, 7, 14 (14 วันแรก) จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ส่วนวัคซีนที่ให้ในวันที่ 21 หรือหลังจากนั้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานขึ้น

ตำรา/เอกสารอ้างอิง :

1. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_bio/Gen_Know/detail_news.asp?num=87
2.Tetanus Immunization for Adults and Children in the Emergency Department, American College of Emergency Physicians. http://www.acep.org/NR/rdonlyres/6F36EB34-2CDE-4364-A023-4CBA378CC228/0/tetanusipfinal.pdf
3. รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีน ใน วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พิมพ์ที่บริษัท ธนาเพรส จำกัด 2548 หน้า 429-431
โดย : admin
วันที่ 23/08/52 11.17 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง