ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ การกินยาคุมกำเนิด
จุดประสงค์การถามเพื่อการรักษาพยาบาล/ดูแลผุ้ป่วย ประเภทคำถามการเลือกใช้ยา/ประสิทธิภาพการรักษา/ข้อบ่งใช้ (Drug Choice/ Efficacy/Indication)
รายละเอียด กรณีที่กินยาคุม 21 เม็ดหมดแผงแล้ว หยุดยาเจ็ดวันแล้ว แต่ลืมกินยาแผงใหม่ในวันที่หนึ่งของแผงใหม่ จะทำอย่างไร และถ้าลืมวันที่สอง นึกได้ในวันที่สาม จะทำอย่างไร
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : YAH

วันที่ 07/07/53 22.01 น.
จังหวัด : ปัตตานี
อาชีพ : พยาบาล
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 117.47.179.234
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
กรณีที่กินยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด (แสดงว่าฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ด) หมดแผงแล้ว แต่มีการเว้นระยะหยุดยา (ที่ปกติจะหยุด 7 วัน) นานกว่าปกติ กรณีเช่นนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของยาแผงใหม่จะน้อยลงหรือไม่แน่นอน วิธีการปฏิบัติที่สามารถพิจารณาได้คือ

-กินยาต่อไปตามปกติ แต่ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยจนกว่ายาจะหมดแผง หรือ
- ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติกรณีลืมกินยา ดังนี้

กรณีลืมกินยา 1 เม็ด (หรือช้าไป 1 วัน)
- น้อยกว่า 12 ชั่วโมง กินทันทีที่นึกได้
- มากกว่า 12 ชั่วโมง กิน 2 เม็ด (เม็ดที่ลืม กับเม็ดของวันนี้) หลังจากนั้นกินตามปกติ

กรณีลืมกินยา 2 เม็ด (หรือช้าไป 2 วัน)
- กินยาเพิ่มเป็นวันละ 2 เม็ด ติดต่อกัน 2 วัน หลังจากนั้นกินปกติ และ ใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย 7 วัน

กรณีลืมกินยา 3 เม็ด (หรือช้าไป 3 วัน)
- หยุดยาคุมแผงนั้นทันที รอให้รอบเดือนมา เริ่มกินแผงใหม่ และต้องไม่ลืมวีธีคุมกำเนิดอื่นด้วย

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ WHO, 2004 นั้นแยกระหว่างยาคุมที่มีฮอร์โมน Ethinylestradiol (EE) ระหว่าง 30-35 ไมโครกรัม กับยาคุมที่มีฮอร์โมนชนิดนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไมโครกรัม ว่าหากลืมกินนั้นจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในเรื่องจำนวนเม็ดที่ลืม (ดูคำแนะนำได้ที่ความคิดเห็นที่ 5 ด้านล่างครับ หรือจาก file แนบในความคิดเห็นที่ 3 ได้ครับ)

ข้อความนี้น่าสนใจครับ "The WHO recommendations allow a woman taking a 30–35 microgram COC to miss up to two active hormonal pills or start a pack one or two days late without the need for
back-up contraception or emergency contraception. Women taking a 20 microgram COC could miss one active pill or start their pack one day late without requiring additional precautions." กล่าวคือ ถ้าลืมยาคุมที่มีฮอร์โมน EE 30-35 microgram ต่อเม็ด หรือเริ่มยาแผงใหม่ช้าไป 1-2 วัน ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีการลืมกินยาข้างบนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับ

Ref :
-http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui219ECO0811.pdf
-http://hospital.moph.go.th/satun/PharmWeb/Drug%20database%20pharmacy/Pharcy%20new/contraceptive.pdf
-http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_pills11.html

หมายเหตุ file แนบข้างล่างนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยครับ อ่านเพิ่มเติมได้ครับ

Download ไฟล์แนบ
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 10/07/53 เวลา 21.52 น.

โดย : admin
วันที่ 10/07/53 11.08 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
บางแหล่งบอกว่า ใช้ถุงยางร่วมด้วย 7 วันก็ OK แล้วครับ เพราะข้อมูลหนึ่งที่พบคือยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมหากกินต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วันยาก็จะมีประสิทธิภาพพอสำหรับป้องกันการตกไข่ได้แล้ว

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือ

risk of pregnancy is greatest when the hormone-free interval is extended (i.e., pills are missed at the beginning or at the end of the active pills) โอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์จะสูงขึ้นหากมีการเว้นช่วงฟรีฮอร์โมนยาวนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อลืมกินยาในช่วงเริ่มต้นหรือใกล้หมดแผง

Ref :
- http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui219ECO0811.pdf
โดย : admin
วันที่ 10/07/53 11.19 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แนวทางปฏิบัติตามเอกสารที่แนบข้างล่างนี้ก็น่าสนใจครับ อ่านและเข้าใจง่ายครับ

Ref :
-http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ezhosskshq3ie556eqflvsft4i2txl4vh7jbvvkdxryyzj766jjoohpnhjp5cdfo2bbpeg5gl6m42g/QuickStartCOCgeneric1.pdf

Download ไฟล์แนบ

โดย : admin
วันที่ 10/07/53 11.57 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Ref นี้ก็น่าสนใจครับ

จาก
http://www.ffprhc.org.uk/admin/uploads/MissedPillRules%20.pdf

Download ไฟล์แนบ

โดย : admin
วันที่ 10/07/53 12.14 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิธีปฏิบัติเมื่อลืมกินยาคุม

ยาคุมชนิด 30–35 µg ethinylestradiol pills:

ลืมกิน 1-2 เม็ด หรือเริ่มยาแผงใหม่ช้าไป 1-2 วัน

•Take the missed active (hormonal) pill as soon as possible and then continue taking your remaining pills at the regular time each day after that. (If you missed 2 active pills, you have several options: take one of the missed pills 2 days in a row, take both missed pills on the same day, or – if you really want to stay on schedule – take the first missed pill right away and throw the second one away.)
•You do not need to use any additional protection (like condoms or emergency contraception).

ลืมกิน 3 เม็ด หรือเริ่มยาแผงใหม่ช้าไป 3 วันหรือมากกว่านั้น Missed 3 or more active (hormone) pills in a row or started your new pill pack 3 or more days late?

•Take an active (hormone) pill as soon as possible and then continue taking your pill at the regular time every day after that. (You have the option of taking one of the missed pills 3 days in a row, taking two missed pills on the same day and the third the next, or – if you really want to stay on schedule – taking the first missed pill and throwing the other missed pills away.)
•Any time you miss 3 or more active pills in a row, use condoms or don’t have sex until you have taken active (hormone) pills for 7 days in a row.
•If you missed pills in the third week of your pack, finish the active (hormone) pills and then immediately start a new pack. Do not take the 7 inactive pills.
•If you missed pills in the first week of your pack, you might want to consider using emergency contraception.

สำหรับยาที่มี 20 µg or less ethinylestradiol pills:

•If you missed 1 active (hormone) pill or started your new pill pack 1 day late, follow the instructions above for “Missed 1 or 2.”
•If you missed 2 or more active (hormone) pills in a row or started your pack 2 or more days late, follow the guidance above for “Missed 3 or more.”

The risk of pregnancy may be higher when missing these active pills, so the recommendations call for a more cautious approach.

Ref :
http://ec.princeton.edu/questions/missedocs.html
โดย : admin
วันที่ 10/07/53 12.28 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง