ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ กิน Amoxy นาน ๆ จะมีปัญหาหรือไม่
จุดประสงค์การถามเพื่อ ประเภทคำถามการเลือกใช้ยา/ประสิทธิภาพการรักษา/ข้อบ่งใช้ (Drug Choice/ Efficacy/Indication)
รายละเอียด กิน Amoxicillin มาแล้ว 14 วัน (เหลือ dose สุดท้าย) ตอนนี้ยังเจ็บ ๆ อยู่ จะสามารถกินต่อได้หรือไม่ (เพิ่งได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์จาก รพ.มอ.มา แพทย์ order Amoxy 15 days) และยังไม่มีปัญหาผิดปกติจากยาใด ๆ เกิดขึ้น

(คุณเปรมฤดี ไชยเดช, ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ยะหริ่ง 24/6/52 ; 11.30 น.)
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : admin

วันที่ 03/08/52 14.33 น.
จังหวัด : ปัตตานี
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 118.175.86.69:127.0.0.1
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะนั้น ยังไม่มีข้อกำหนดแน่ชัดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นกี่วัน ตำราทางการแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้กินยาต่อเนื่องเป็นเวลา 10, 14 วัน หรือบางกรณีพบมีการใช้นานถึง 4-6 weeks จนถึงใช้ต่อเนื่องเป็นปี ทั้งนี้ขึ้นกับโรคเป็นสำคัญ แต่ในการปฏิบัติทางคลินิกโดยทั่วไปแล้วมักพบว่ามีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ ≤7 วันมากที่สุด1

สำหรับยา Amoxicillin นั้น ข้อมูลจาก www.healthline.com ว่าด้วยยา Amoxicillin (ซึ่งเป็นข้อมูลภายใต้ลิขสิทธิ์ของ American Society of Health-System Pharmacists) กล่าวถึงระยะเวลาในการใช้ยา Amoxicillin ที่มีความหลากหลายขึ้นกับโรคที่เป็น เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ ใช้เวลารักษาด้วยยานี้ 10 วัน ขณะเดียวกันมีบางโรค เช่น Lyme disease (โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนชนิดหนึ่ง เกิดจากเห็บเป็นตัวพาหะนำโรค2) ที่อาจใช้เวลารักษาด้วย Amoxicillin 14-21 วัน หรือแม้กระทั่งโรค Anthrax ก็อาจใช้ Amoxicillin ป้องกันหลังสัมผัสเชื้อเป็นเวลายาวนานถึง 60 วัน3

แม้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมมีความหลากหลาย ยังไม่มีกำหนดแน่ชัด Cooper C, 2001 ได้สรุปผลการศึกษาความปลอดภัยในการใช้ยา Penicillin และอนุพันธ์ Penicillin แบบระยะเวลานาน (long term therapy) ว่า แม้จะไม่มีการศึกษาโดยตรงเพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลินในลักษณะการให้แบบระยะเวลานาน แต่ก็มีปริมาณข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอสมควรที่สนับสนุนว่าการใช้ยาในลักษณะดังกล่าวมีความปลอดภัย เท่าที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานที่ตีพิมพ์ในวรรณกรรมที่ระบุถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยากลุ่มนี้ในระยะเวลานาน แต่พบปัญหาพิษต่อตับจากยา Augmentin (ซึ่งมีส่วนประกอบของ Amoxicillin กับ clavulanic acid) โดยเฉพาะเมื่อในในผู้สูงอายุและเมื่อขยายเวลาการใช้ยานี้ยาวนานขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือเป็นข้อพึงควรระวังเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตามพิษดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตน้อยมาก4

การใช้ยานี้ในลักษณะยาวนานหรือให้ยาแบบซ้ำ ๆ อาจมีโอกาสทำให้เกิดการติดเชื้อทุติยภูมิ (secondary infection)5 ได้ เช่นอาจเกิด pseudomembranous colitis6 ได้ โดยที่การเกิด Pseudomembranous colitis มีสาเหตุมาจากการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรียชื่อ clostridium difficile (C. difficile) เนื่องมาจากการใช้ antibiotic ที่มีการทำลายเชื้อ ปกติที่อยู่ในลำไส้ ยาปฏิชีวนะดังกล่าวก็เช่น clindamycin และกลุ่ม betalactam หน้าที่ของเชื้อปกติที่อยู่ในลำไส้จะควบคุมการเจริญของ C. difficile พอยาปฏิชีวนะกลุ่มดังกล่าวทำลายเชื้อปกติก็จะทำให้ C. difficile เจริญเติบโตได้ เชื้อนี้จะทำให้ผนังลำไส้เกิดหนาตัว หน้าที่การดูดกลับของน้ำเปลี่ยนไป จึงเกิดอาการท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ บางรายมีไข้ ปวดท้อง นอกจากนี้ toxin ของเชื้อดังกล่าวยังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบด้วยค่ะ ทำให้มีการชุมนุมของเม็ดเลือดขาวและเกิดสารเคมีที่เกี่ยวของกับการอักเสบ7

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยานี้ที่พบบ่อย คือ ท้องเสีย อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดได้บ้างได้แก่ black hairy tongue (ลิ้นดำคล้ายขนขึ้นบริเวณลิ้น) (ดังรูป) (อันเกิดจากเชื้อราที่เจริญผิดปกติบนผิวลิ้น มักพบในผู้สูงอายุที่ใช้ยาปฏิชีวนะประเภท Penicillin หรือ Amoxicillin พบได้บ่อยในรายที่สูบบุหรี่ร่วมด้วย)

ดังนั้นในกรณีที่ท่านกินยามาแล้วจนเกือบครบ course แล้วจะกินต่อไป ควรสอบถามแพทย์ผู้รักษาได้พิจารณาโดยตรง ควรแจ้งแพทย์ถึงอาการที่ยังเกิดขึ้น แม้ว่าขณะนี้ท่านยังไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ จากยานี้ก็ตาม

เอกสารอ้างอิง
1http://jac.oxfordjournals.org/cgi/reprint/56/2/441.pdf (correspondence)
2http://wwwnpo.moph.go.th/web/epid44/lyme2_files/lyme.html
3http://www.healthline.com/ahfscontent/amoxicillin/2
4Cooper C, 2001, Safety of Long Term Therapy with Penicillin and Penicillin Derivatives (executive summary). US Food and Drug Administration.
5 http://www.drugs.com/cdi/amoxicillin.html
6http://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/CPS-%20Monographs/CPS-%20(General%20Monographs-%20A)/AMOXICILLIN.html
7http://www.pharm.su.ac.th/thai/organizations/dis/Webboards/showQAnswer.asp?qNo=437

โรงพยาบาลยะหริ่ง Pictures
โดย : admin
วันที่ 03/08/52 14.38 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง