ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ สูตรยา ARV กรณี Postexposure Prophylaxis for Human Immunodeficiency Virus
จุดประสงค์การถามเพื่อการรักษาพยาบาล/ดูแลผุ้ป่วย ประเภทคำถามการเลือกใช้ยา/ประสิทธิภาพการรักษา/ข้อบ่งใช้ (Drug Choice/ Efficacy/Indication)
รายละเอียด พ.ชยันต์ MED
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : Medical

วันที่ 10/12/52 14.28 น.
จังหวัด : ปัตตานี
อาชีพ : แพทย์
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 122.154.33.60:127.0.0.1
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังการสัมผัส ควรเริ่มให้ให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่ควรเกิน 24-36 hr เพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

สูตรยามาตรฐาน (Basic Drug) ที่สามารถเลือกใช้ได้ ในบริบท รพช.ยะหริ่ง คือ
-Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC)

สูตรยายามาตรฐานอื่นที่ใช้ได้ (Alternative Drug)
-Lamivudine (3TC)+Stavudine (d4T)

ยาที่ใช้ร่วมกับสูตรยามาตรฐาน (Expand Drug)
-อาจใช้ Efavirenz (EFV)

การที่จะเลือกว่าจะให้ยา 2 ชนิด หรือ 3 ชนิด (ยามาตรฐาน+ยาร่วม)
ขึ้นกับประเภทความรุนแรง

-ถ้าโดนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งปริมาณน้อย (2-3 หยด) หรือโดนเลือดหรือส่งคัดหลั่งปริมาณมาก (หกราดหรือสาดกระเด็น) แต่แหล่งของสิ่งคัดหลั่งมาจากผู้ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในระยะไม่มีอาการหรือมีปริมาณไวรัสต่ำ (น้อยกว่า 1500 copies/ml) สามารถพิจารณาให้ยา : พิจารณาให้ยาต้านไวรัส HIV 2 ชนิด

-ถ้าโดนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งปริมาณน้อย (2-3 หยด) แต่แหล่งของสิ่งคัดหลั่งมาจากผู้ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในระยะมีอาการ (symptomatic) ระยะเอดส์ ระยะการติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute Seroconversion) หรือมีปริมาณไวรัสสูง พิจารณาให้ยา : พิจารณาให้ยาต้านไวรัส HIV 2 ชนิด

-ถ้าโดนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งปริมาณมาก (สิ่งคัดหลั่งหกราดหรือสาดกระเด็น) และแหล่งของสิ่งคัดหลั่งมาจากผู้ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในระยะมีอาการ (symptomatic) ระยะเอดส์ ระยะการติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute Seroconversion) หรือมีปริมาณไวรัสสูง พิจารณาให้ยา : พิจารณาให้ยาต้านไวรัส HIV 3 ชนิด

-กรณีไม่ทราบว่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือไม่
: ถ้าโดนสิ่งคัดหลังปริมาณน้อย : ไม่ให้ยาต้านไวรัส HIV
: ถ้าโดนสิ่งคัดหลั่งปริมาณมาก : ไม่แนะให้ยาต้านไวรัส HIV แต่อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส HIV 2 ชนิด ถ้ามีผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV

-กรณีไม่ทราบแหล่งที่มา
: ถ้าโดนสิ่งคัดหลังปริมาณน้อย : ไม่ให้ยาต้านไวรัส HIV
: ถ้าโดนสิ่งคัดหลั่งปริมาณมาก : ไม่แนะให้ยาต้านไวรัส HIV แต่อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส HIV 2 ชนิด ในกรณีที่เลือดหรือสิ่งคัดหลั่งน่าจะเป็นของผู้ติดเชื้อ HIV

-กรณีแหล่งสิ่งคัดหลั่งไม่มีการติดเชื้อ HIV : ไม่ให้ยาต้านไวรัส HIV ทั้งกรณีโดนสิ่งคัดหลั่งปริมาณน้อยหรือปริมาณมากก็ตาม

Dose ยา สูตรมาตรฐาน (Basic Drug)
-AZT 200-300 mg (ปกติ ให้ 200 mg) q12hr
-3TC 150 mg q12hr

ให้ยาเป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ จึงจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ

อาการข้างเคียงจากยาทั้งสองตัวที่อาจพบค่อนข้างบ่อยคือ คลื่นไส้ และอาเจียน

Ref :
-แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ปวยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2552แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 10/12/52 เวลา 21.57 น.
โดย : admin
วันที่ 10/12/52 14.57 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง