ถาม-ตอบข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์  
 
หัวข้อ TAT inj. (Tetanus antitoxin) กับ TIG inj. (Tetanus immune globulin)
จุดประสงค์การถามเพื่อการรักษาพยาบาล/ดูแลผุ้ป่วย ประเภทคำถามการเลือกใช้ยา/ประสิทธิภาพการรักษา/ข้อบ่งใช้ (Drug Choice/ Efficacy/Indication)
รายละเอียด ผู้ป่วยมีแผลลึกหลายจุดจากอุบัติเหตุ แพทย์สั่งใช้ยา TAT inj. 3000 units IM เพื่อป้องกันบาดทะยัก
แต่เนื่องจาก TAT inj. เป็นยาที่โรงพยาบาลยะหริ่งไม่ได้จัดซื้อเองเนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณน้อยบริษัทไม่อาจขายให้ได้ จึงต้องเบิกยาเป็นกรณีพิเศษจาก รพ.ปัตตานีมาเก็บเป็น stock ไว้ ซึ่งภายหลัง รพ.ปัตตานี เลิกใช้ TAT inj. โดยเปลี่ยนมาใช้ TIG inj. (ชื่อการค้า Tetagam P) แทน
อยากทราบข้อบ่งใช้ของทั้ง TAT และ TIG ใช้แบบไหนจะดีกว่าเพราะ TAT ราคาถูกกว่า TIG มาก และอยากทราบขนาดยาทั้ง TAT และ TIG ที่ใช้เพื่อการป้องกันและรักษาบาดทะยักแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 05/10/52 เวลา 17.24 น.
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งโดย : Arzis

วันที่ 05/10/52 17.22 น.
จังหวัด : ปัตตานี
โพสต์มาแล้ว : 0 ครั้ง
IP : 122.154.33.60:127.0.0.1
 

ตอบคำถามนี้หน้า : 1
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
การให้ human tetanus immunoglobulin (TIG)

-พิจารณาให้ human tetanus immunoglobulin (TIG) เพื่อลบพิษ tetanospasmin ในกระแสเลือดและบริเวณแผล แต่จะไม่สามารถทำลายพิษที่จับอยู่ใน
ระบบประสาทได้ TIG ช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ ขนาดของ TIG ที่เหมาะสมนั้นยังไม่ทราบแน่นอน แต่แนะนำให้ใช้ 3000-6000 units ฉีดเข้ากล้าม มีการศึกษาหนึ่งพบว่า การให้ TIG ขนาด 500 units มีผลเท่ากับการให้ในขนาดที่มากกว่า ฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้านตรงข้ามกับ tetanus toxoid และควรฉีดให้ก่อนที่จะทำการการตัดแต่งแผล เพื่อทำลายพิษก่อน เนื่องจากการการตัดแต่งแผล อาจจะทำให้มีการปล่อยพิษออกมามากขึ้น และไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำเนื่องจากมี half-life ยาว (28วัน)

-Tetanus antitoxin ( TAT ) มีราคาถูกกว่า TIG แต่ half life สั้นกว่า และทำให้เกิด hypersensitivity และ serum sickness ได้ขนาดที่ใช้
ในการรักษาแนะนำให้ 50,000 – 100,000 units ฉีดเข้ากล้าม บางแห่งแนะนำให้ แบ่งส่วนหนึ่งฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

ref
น.พ. ปัญญา วุฒิฒิโก แพทย์ประจำบ้าน หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / พ.ญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย อาจารย์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย : admin
วันที่ 06/10/52 13.46 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทั้ง tetanus immunoglobulin (จากคน) และ tetanus antitoxin (จากม้า) เป็นการให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคจัดเป็น passive immunization Tetanus antitoxin (TAT) มีราคาถูกกว่า Tetanus Immunoglobulin (TIG) แต่ half life สั้นกว่า และทำให้เกิด hypersensitivity และ serum sickness ได้

โดย : admin
วันที่ 06/10/52 13.50 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tetanus antitoxin (TAT )(1-4)

Tetanus antitoxin เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้จากเลือดของม้าที่ถูกกระตุ้นด้วยทอกซินหรือทอกซอยด์ของเชื้อบาดทะยัก
และก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยทำ skin test และเตรียม epinephrine 1:1000 ให้พร้อมในกรณีเกิดการแพ้รุนแรง

Tetanus prophylaxis : IM , SC ( นิยมใช้ TIG มากกว่า เนื่องจากทำให้เกิดการแพ้ได้น้อยกว่า )
เด็กน้ำหนักตัว < 30 kg : 1500 units
เด็กและผู้ใหญ่น้ำหนักตัว ประมาณ 30 kg หรือมากกว่า : 3000 – 5000 units

Treatment of active tetanus : ( ใช้ในกรณีที่ไม่มี TIG )
เด็กและผู้ใหญ่ : 50,000-100,000 units , โดยแบ่ง antitoxin ส่วนหนึ่งฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และส่วนที่เหลือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
การรักษาทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อบาดทะยัก แนะนำให้ฉีด Tetanus antitoxin 10,000 – 20,000 unit เข้าหลอดเลือดดำ (5)

เอกสารอ้างอิง
1. Drug information handbook 6th ed., 1998-99
2. Silver HK. and et al. Handbook of Pediatrics 12th ed,1975
3. Merenstein GB. and et al. Handbook of Pediatrics 16th ed,1991
4. Drug Evaluation 6th ed,1986
5. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค , กระทรวงสาธารณสุข ปี 2538

Ref:
-http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=753&gid=1
(คำตอบจาก ภญ.ฟารีดะห์ แวอูมา) โดย : admin
วันที่ 02/09/52 15.54 น.แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 23/08/55 เวลา 19.28 น.
โดย : admin
วันที่ 08/10/52 12.54 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ขนาดการใช้ Tetanus

ขนาดป้องกัน (units)
- TIG (Tetanus Immune Globulin) จากคน IM 250 หรือ เพิ่มได้ถึง 500
- TAT (Tetanus Anti Toxin) จากม้า IM/SC 3,000-5,000

ขนาดรักษา (units)
- TIG (Tetanus Immune Globulin) จากคน IM 3,000-6,000 หรือ IM at multiple sites 150 units/kg หรือ IM 1,000-10,000
- TAT (Tetanus Anti Toxin) จากม้า 50,000-100,000

หมายเหตุ
- Human tetanus immune globulin (TIG) at a dose of 3000-6000 units IM should be given promptly to neutralize circulating and unbound toxin. Pooled IV immunoglobulin may be an alternative to TIG

- การให้ TIG
- โดยปกติใช้ฉีด IM แต่อาจให้ IV infusion ได้ถ้ามีการระมัดระวังที่ถูกต้องโดยต้องเจือจางมากๆ (อย่างน้อย 1:20) และหยดช้ามากๆ (15 หยดต่อนาที) โดยแพทย์ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- for prophylaxis: IM 250 units, increased to 500 units if > 24 hours have elapsed or there is a risk of heavy contamination.

- ขนาดและวิธีการให้ TAT เพื่อรักษาอาจให้ดังนี้
- 10,000-40,000 units into wound; administer 40,000-100,000 units.
- Dose of 50,000-100,000 units have been given as part of the regimen of treatment of established tetanus; part of this dose is administered by intravenous injection with the remainder being given intramuscularly.
- IM, 50,000-100,000 units as a single dose. Note: It is recommended that at least part of the dose be given intravenously. Tetanus antitoxin treatment should be instituted as soon as possible following injury.
- ฉีด IM หรือ IV โดยใช้ขนาด 50,000-100,000 ยูนิตแบ่งฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ส่วนที่เหลือให้ฉีดเข้ากล้ามหลังจากเกิดบาดแผลควรฉีดให้เร็วที่สุด
- *ก่อนให้ antitoxin ต้องทำ skin test


เอกสารอ้างอิง
1. Biologic and immunologic agents. In: Dennis J, editor. Drug facts and comparisons 2003 pocket. Missouri: Facts and comparisons; 2002. p.987.
2. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 10th ed. Ohio: Lexi-Comp; 2002.
3.ข้อมูลจาก Tetuman Berna.
4. Vaccines immunoglobulins and antisera. In: Reynolds JEF, editor. Martindale: the extra pharmacopoeia. 30th ed. n.p.: Info Access&Distribution Pte; 1993. p.1302.
5. Anaerobic infections. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison's manual of medicine. 15th ed: McGraw-Hill; 2002. p.442.
6. เอกสารกำกับยา Human anti-tetanus immunoglobulin (Tetuman Berna): Swiss Serum and Vaccine Institute Berne; ปรับปรุงแก้ไข 1/1998. เลขที่ 0596thpv.
7. USP Dispensing Information. Drug information for the health care professional. 22nd ed: Massachusetts: Quebecor World; 2002. p.2722.
8. กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2529. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2529. เล่มที่ 2. หน้า 388.

Ref :
- http://www.kph.go.th/intranet/pha/dis/Tetanus.doc
โดย : admin
วันที่ 08/10/52 13.12 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ขนาด TAT จาก http://www.drugs.com/mmx/tat.html#s00307833

TETANUS ANTITOXIN USP

Usual adult and adolescent dose

[Clostridium tetani infection (prophylaxis)] :

-Patients weighing up to 65 pounds (29.5 kgs): Intramuscular, 1500 Units as a single dose.

-Patients weighing 65 pounds (29.5 kgs) or more: Intramuscular, 3000 to 5000 Units as a single dose.

[C. tetani infection (treatment)]

-Intramuscular, 50,000 to 100,000 Units as a single dose.

Note: For the treatment of C. tetani infection, it is recommended that at least part of the dose be given intravenously. Tetanus antitoxin treatment should be instituted as soon as possible following injury.


Usual pediatric dose

[C. tetani infection (prophylaxis)]

-Intramuscular, 1500 Units as a single dose.

[C. tetani infection (treatment)]

- See Usual adult and adolescent dose.

Ref :
-http://www.drugs.com/mmx/tat.html#s00307833
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 23/08/55 เวลา 19.27 น.
โดย : admin
วันที่ 23/08/55 19.27 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
- ข้อมูลขนาด TIG กรณีป้องกัน มีหลายข้อมูล เช่น จาก Medscape, 2017 ระบุ

อายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้ 4 unit/kg หรือ 250 unit IM

ส่วนอายุ > 7 ปี ใช้ 250 unit IM single dose

อย่างไรก็ตาม www.drugs.com ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า เด็ก (ไม่ระบุช่วงอายุ) นอกจากใช้ 4 unit/kg IM แล้ว ยังสามารถใช้ 250 unit ได้เลย โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดร่างกาย ด้วยเหตุผลว่า เวลาเชื้อสร้าง toxin มักไม่คำนึงหรือเกี่ยวกับขนาดร่างกายเช่นกัน (ซึ่งมักจะสร้าง toxin ได้เท่า ๆ กันทั้งในเด็กหรือผู้ใหญ่) นอกจากนี้ ขนาดยาในผู้ใหญ่เอง อาจให้ถึง 500 unit หากพบว่าแผลที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้าง severe หรือการรักษาล่าช้า
โดย : admin
วันที่ 08/03/60 15.02 น.
 
หน้า : 1


  ตอบ / แสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด
รูปภาพประกอบ
ชื่อผู้ใช้ สีพื้นหลัง
 
คลิกที่รูปถ้าต้องการแทรกรูป
  แจ้งไปยัง E-mail เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น
 


Copy right. © 2009 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง