หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   Tocolytic Drug : ยารักษาภาวะ Contraction ป้องกัน Preterm Labour ควรเลือกตัวใดระหว่าง Salbutamol หรือ Nifedipine (9/11/52)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service ; DIS) รพ.ยะหริ่ง วันที่ : 09/11/52 11.02 น. ผู้อ่าน : 5953 คน

โดย  ภก.สุฟยาน  ลาเต๊ะ  เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลยะหริ่ง

 

ยา Salbutamol ในทางคลินิกมีการใช้สำหรับรักษาภาวะหอบ  เนื่องจากออกฤทธิ์กระตุ้น ß2-adrenergic receptors  โดยมีฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเรียบ  หลอดลม  ทางเดินอาหาร  ทางเดินปัสสาวะและระบบ สืบพันธุ์  ผลจากการกระตุ้น receptor นี้จะทำให้อวัยวะเป้าหมายคลายตัว  ดังนั้นถ้าหลอดลมคลายตัว  ก็จะช่วยให้ภาวะหอบ ซึ่งเกิดจากหลอดลมหดตัวดีขึ้น  และอาจมีผลยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกและทำให้มดลูกคลายตัว (tocolytic agent) ทำให้ลดโอกาสการแท้ง  (รวมทั้งลดภาวะ Contraction ได้)  อย่างไรก็ตามการใช้ยาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงมากมายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของมารดาได้  เช่น  เกิดหัวใจเต้นเร็ว  สั่น  คลื่นไส้  ปวดศีรษะ  ปวดหน้าอก  เพิ่มเลือดออกจากหัวใจ ถ้าให้น้ำมากระหว่างการรักษาอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดน้ำในปอด (pulmonary edema) ได้  และอาจจะเกิดร่วมกับมีกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว (Myocardial infarction) ด้วย  ดังนั้นต้องควบคุมหรือจำกัดการให้น้ำ  ควรให้น้อยกว่า 2 ลิตร ใน 24 ชั่วโมง  และควรเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ  นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะ Hypokalemia, Hyperglycemia & Ketoacidosis  ความดันโลหิตต่ำ  และ Maternal Death ได้

 

            ขนาดยาเพื่อรักษาภาวะ Contraction (ป้องกัน Preterm labour)  คือ  oral salbutamol 32 mg/day แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง  (ขนาดยา salbutamol รพ.ยะหริ่ง  มีขนาด 2 mg/tab) and received 4 doses of 6 mg dexamethasone intramuscularly at 12 hour intervals

 

            ปัจจุบันจึงมี Guideline ใหม่ ๆ เพื่อรักษาการ Contraction (ป้องกัน Preterm labour)  โดยการให้ Nifedipine แทน  ซึ่งพบว่า  อาการข้างเคียงน้อยกว่ากลุ่ม ß2-adrenergic receptors (โดยเฉพาะอาการข้างเคียงต่อระบบหายใจ ; Respiratory Distress Syndrome)  และประสิทธิภาพที่ได้ดีกว่ายากลุ่มเดิมอีกด้วย (delay การคลอดมากกว่า 48 ชั่วโมง)   ขนาดที่แนะนำ  (ในต่างประเทศ)  คือ Nifedipine  5 to 10 mg sublingual ทุก 15-20 นาที (สูงสุด 4 ครั้งในชั่วโมงแรก)  หลังจากนั้นกิน (Orally) ยาขนาด 10 - 20 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง  (ถ้ามีอาการ)  ขนาดยาสำหรับ Maintenance คือ 10 mg ทุก 8 ชั่วโมง  รับประทานจนถึง 35 to 37 weeks of gestation or delivery  อาการข้างเคียงสำคัญที่พบบ่อยที่สุดของ Nifedipine คือความดันโลหิตต่ำชั่วขณะ

 

ตำรา/เอกสารอ้างอิง :

-       Phupong V, et al Oral Salbutamol for Treatment of Preterm Labor J Med Assoc Thai Vol.  87 No.9 2004

-    VON DER POOL, BA. Preterm Labor: Diagnosis and Treatment. American Family Physician, Vol. 57/No. 10 (May 15, 1998)

-       WEISMILLER DG. Preterm Labor.   American Family Physician Vol. 59/No. 3 (February 1, 1999)

-       Royal College of Obstetricians and Gynaecology\ists, Tocolytic Drugs For Women in Preterm Labour,  Clinical Guideline No. 1 (B), October 2002

Tocolytic Drug : ยารักษาภาวะ Contraction ป้องกัน Preterm Labour ควรเลือกตัวใดระหว่าง Salbutamol หรือ Nifedipine  (9/11/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317