หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
`สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ`
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
High Alert Drug
Drug Reconciliation
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   ความแตกต่างระหว่างยา Cetirizine กับ Loratadine, ให้ Cetirizine แล้วจะให้ Atarax ได้ด้วยหรือไม่  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (DIS) รพ.ยะหริ่ง วันที่ : 26/08/52 13.23 น. ผู้อ่าน : 69075 คน

                                       โดย ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ  เภสัชกรชำนาญการ  รพ.ยะหริ่ง

Cetirizine จัดเป็น Antihistamine Generation ใหม่ล่าสุด  (รุ่นที่ 3)  ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (US FDA) เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ที่ผ่านมา (13 ปีที่ผ่านมานี่เอง) 

            Antihistamine ในกลุ่มนี้มีอะไรดี ๆ กว่า Antihistamine รุ่นที่ 2 (พวก Astemizole, Loratadine, Terfenadine) ตรงที่ยากลุ่ม 2 หลาย ๆ ตัว  เป็น Pro-drug (หมายถึง เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาให้เป็น Active Drug  (คือเป็นยาที่พร้อมจะออกฤทธิ์ก่อน)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดที่ตับ  โดยอาศัยเอนไซม์ Cytochrome P450  ดังนั้นจึงมีปัญหาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) กับยาบางตัว  เช่น Ketoconazole และ Erythromycin ที่มีคุณสมบัติเป็น Enzyme Inhibitor (ยับยั้งเอนไซม์) คือมันจะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงยากลุ่ม 2 ที่ให้ร่วมกันกับมันไปเป็น Active drug ได้น้อยลง  ทำให้ระดับยากลุ่มที่ 2 ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น  มีผลทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ  จนบางรายอาจรุนแรงแก่ชีวิตได้

            การทำให้มียา Antihistamine กลุ่ม 3 ขึ้นมา  จึงพยายามขจัดปัญหาตรงนี้  โดย Cetirizine นั้นเป็น Active Metabolite โดยตรงของ Hydroxyzine หรือ Atarax  ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสามารถออกฤทธิ์ได้ทันที  จากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์พบว่า  Cetirizine สามารถออกฤทธิ์ได้หลังจากกินเข้าไป 15-60 นาที  ในขณะที่ Loratadine (ยาตัวเก่าที่เคยมี)  กว่าจะออกฤทธิ์จะต้องใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง  ซึ่งช้ากว่า

            ยาตัวนี้มีฤทธิ์เจาะจงต่อ H1-receptor  ไม่ผ่าน Blood Brain Barrier ทำให้ไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง  เช่น  อาการง่วงนอน  มึนงง  และตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง  แต่นั่นเป็นเพียงทฤษฎี  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  พบว่า  ในหลาย ๆ การศึกษา  พบอาการข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมค่อนข้างบ่อย  แม้จะน้อยกว่า Antihistamine กลุ่มแรก (พวก CPM) ก็ตาม  นอกจากนี้  ยานี้ยังมีฤทธิ์ Anticholinergic เล็กน้อย  ทำให้เกิดอาการปากแห้ง  อ่อนเพลีย ได้บ้าง  อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบ  ได้แก่ pharyngitis และ Dizziness เป็นต้น

            สำหรับ Drug Interaction ระหว่างยากลุ่ม 3 กับยาอื่น ๆ นั้น  จากข้อมูลล่าสุด  พบว่ายากลุ่มนี้ไม่มีปัญหา Drug Interaction กับยากลุ่ม Ketoconazole หรือ Erythromycin แต่อย่างใด  พบมี Drug Interaction บ้างในระดับเล็กน้อยกับยา Theophylline ที่ยา Theophylline มีผลทำให้การขจัดยา Cetirizine ออกจากร่างกายลดลง 16%  จึงมีข้อแนะนำเชิงสันนิษฐานว่า  หากเพิ่มขนาดยา Theophylline มากกว่า 400 mg  และให้พร้อมกับ Cetirizine อาจเกิดปัญหา Drug Interaction ดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้  แต่ก็ยังไม่มีข้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือปรับขนาดการใช้ยา Theophylline ควบคู่กับ Cetirizine แต่อย่างใด

 

เมื่อทราบแล้วว่ายาตัวนี้เป็น  Active metabolite ของยา Atarax หรือ Hydroxyzine ดังนั้นการเลือกใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นย่อมเพียงพอและเหมาะสม  ครับ  หรือบางครั้งการให้ยาที่มีฤทธิ์คล้าย ๆ กันหลายชนิดแต่กินคนละเวลากัน  และลดความถี่ของยาชนิดใดชนิดหนึ่ง  เช่นให้ Cetirizine เช้า  Atarax ก่อนนอนก็อาจพอให้อภัยได้

            เหนือสิ่งอื่นใด  เรายังพบการใช้ Antihistamine แบบเกินความจำเป็นอยู่อีกมาก  บางรายได้รับทั้ง CPM, Atarax, Cyprohetadine  หรือบางกรณีมีการให้ Cetirizine เพิ่มมาอีกตัว  หนำซ้ำยังได้ยาทาอีกหลายชนิด  เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหา PolyPharmacy ที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ยอมรับการใช้ยาตามแพทย์สั่งหรือเกิดความสับสนในการใช้ยาได้  และจะเป็นผลร้ายหากมีผลกระทบไปยังยาโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเป็นประจำอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างยา Cetirizine กับ Loratadine,  ให้ Cetirizine แล้วจะให้ Atarax ได้ด้วยหรือไม่, ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317