หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
   เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา "Oseltamivir Suspension" (3/8/52)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง วันที่ : 04/08/52 15.55 น. ผู้อ่าน : 2452 คน

วันจันทร์ ที่ 3 ส.ค. 2552  ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้างานเภสัชกรรม และตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ได้แก่ ภญ.มูนาดา แวนาแว เภสัชกรชำนาญการ และ ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ เภสัชกรชำนาญการ  พร้อมด้วยตัวแทนแผนกผู้ป่วยใน  องค์กรแพทย์ ตัวแทนคณะกรรมการ IC และตัวแทนงานสุขาภิบาล ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  ร่วมกันวิเคราะห์ RCA จาก Medication Error เรื่อง  ไม่ได้จ่ายยา Oseltamivir Suspension 1 dose และ เรื่อง KCL+สาร IV ไม่ได้ตาม rate

ในครั้งนี้พบว่าปัญหาของ Administration Error Oseltamivir Suspension นั้นมีสาเหตุรากเหง้าสำคัญที่ระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ทั้งในระหว่างวิชาชีพ ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างเวรต่อเวร 

Oseltamivir จัดเป็นยาในกระแสสนใจจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ปัจจุบันนี้มีอุบัติการณ์ดื้อยามากขึ้น  และพบว่าส่วนใหญ่มีมักเคยใช้ยานี้แบบป้องกัน  และเมื่อมาเป็นไข้หวัดใหญ่จริงยาเกิดการดื้อขึ้น  สำหรับแนวทางล่าสุดระบุไม่แนะนำใช้ยานี้เพื่อการป้องกันยกเว้นทารกแรกคลอดที่แม่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุด

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ได้แก่

1.       การทำ RCA โดยมองหาสาเหตุเชิงระบบนั้นเป็น RCA ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสุข  ปัญหาบางปัญหาถึงจะวางระบบการแก้ไขดีเพียงใด หากมีสาเหตุพิเศษที่ต้องเกิดปัญหาก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น  ดังนั้นการมองปัญหาที่เชิงระบบจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าทำไปแล้วมีความสุขและพร้อมที่จะมาร่วมกันทำ RCA บ่อยครั้งขึ้น  นอกจากนี้การเปิดอกยอมรับความคลาดเคลื่อนก็เป็นอีกประการสำคัญที่ทำให้เวที RCA มีคุณค่ามากขึ้น

2.       การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  ข้อมูลควรมีความชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  และเข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา
เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา เภสัชกร รพ.ยะหริ่งร่วมทำ RCA ว่าด้วย Medication Error เรื่องยา
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317